Plánováno je provedení začátkem března v Hradci Králové a na Květnou neděli v Praze ve svatovítské katedrále.

Pašijová hra Křížová cesta vznikla před sedmi lety. Skladatel Lukáš Hurník ji napsal na objednávku Filharmonie Hradec Králové. Ředitel orchestru Václav Derner o díle říká: „Křížová cesta je rozsáhlá oratorní skladba pro smíšený sbor, dětský sbor, dva sólisty (baryton a soprán), dva recitátory, varhany a orchestr. Text oratoria je koláží citátů evangelia, liturgických textů, lidových pašijových her a duchovní poezie“. Světová premiéra se konala v květnu 2011 v Hradci Králové, ve stejném městě se toto dílo dočká dalšího provedení letos 8. března v kostele Božského Srdce Páně pod záštitou Biskupství královéhradeckého.