Součástí oslav bude vystoupení skupiny scénického šermu Abbaca z Hradce Králové, která předvede ukázky dovedností mušketýrů a šermířů. Pří této příležitosti se uskuteční prohlídky zámku v doprovodu průvodců v dobových kostýmech a zámecký park bude brázdit koňské spřežení.

Na závěr sobotního programu zahraje kapela Kantoři a nebe nad Hrádkem ozáří slavnostní ohňostroj.