Účastníci tradičních C. k. manévrů vzpomenou na válečný rok 1866. Program začne v 10 hodin nástupem jednotek v zámeckém parku, kde budou dopoledne cvičit povelovou techniku.

Po slavnostním nástupu plánovaném na 13.30 hodin se počítá se cvičením taktiky a komentovanou bojovou ukázkou. Na 15.30 hodin je připraven pochod areálem.

Návštěvníci se budou moci zabavit také na dětské střelnici, při výstavce zbraní, uniforem a výzbroje a dalších atrakcích.