Jejímu otevření předcházely dva roky náročných příprav. Dosavadní expozice bytové kultury a módy ze sbírek Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, která na Hrubém Rohozci vznikla v roce 1967, byla v roce 2009 beze zbytku zrušena a z části přemístěna na státní zámek Lemberk.

Uvolněným prostorám, které v minulosti sloužily jako reprezentační a obytné pokoje původem francouzské hraběcí rodiny Des Fours Walderode, pak byla postupně navrácena původní podoba známá z historických fotografií z roku 1932, tedy z doby, kdy na zámku pobýval předposlední majitel Mikuláš Vladimír Des Fours Walderode se svou rodinou.

Naprostá většina původního vybavení zámku zůstala na Hrubém Rohozci zachována, avšak po zřízení expozice Uměleckoprůmyslového muzea se značná část kmenového mobiliáře ocitla v povětšinou nevhodných depozitářích.

Umístění těchto předmětů zpět do místností prohlídkové trasy tak v některých případech muselo předcházet náročné restaurování. Vedle restaurátorských prací došlo rovněž k obnově samotných místností. Během prohlídky všech prostor se návštěvníci setkají s nebývalým množstvím zajímavostí, mezi které patří například zub a kousek pohřebního roucha prvního majitele Mikuláše Des Fours, který zemřel v roce 1661. (zr)