„Byla jsem uhranuta jejich záměrným dualismem. Ve své tvorbě řeší existenciální otázky bytí člověka ve společnosti,“ zaznělo v úvodní řeči, kterou při sobotní vernisáži pronesla historička umění Rea Michalová. Slavnostní odpoledne hudebně doprovodil DJ Wich.

Komentovanou prohlídku za přítomnosti autorů si nenechte ujít ve středu 16. května od 17 hodin. Výstavu můžete navštívit do 27. května.

Setkání malířů a malířek ze zdejších i vzálených krajů na již dvanáctém plenéru Novopacké veduty vyvrcholilo výstavou v malém sále MKS.
Novopacko očima umělců. Malířská plátna ovládly barvy jara