Expozice měla mít slavnostní zahájení 13. března. To se ale, stejně jako výstava samotná, nekonalo kvůli koronaviru.

I když potenciální návštěvníci mají možnost vidět výstavu v online formě na facebookových stránkách Umělecké kolonie Bastion IV., vzhledem k aktuální příznivé situaci uvolnění nejen v kultuře, proběhne rozloučení s výstavou již i formou „dernisáže“.