V Porotním sále jičínského zámku bylo při tiskové konferenci představeno dílo malíře Karla Škréty, které bude k vidění na podzimní výstavě ve Valdštejnské jízdárně a v Jízdárně Pražského hradu.

Škréta, pocházející z bohaté patricijské rodiny, patřil k nejvýznačnějším barokním malířům u nás. Konference však nebyla jen pozvánkou na výstavu, cílem setkání bylo hlavně seznámení s nově nalezeným Škrétovým obrazem Zvěstování Panně Marii, který visel zaprášený a zapomenutý na hudební kruchtě jičínského kostela sv. Ignáce.

Motiv Zvěstování se u Škréty objevuje poměrně často. Jeden podobný vlastní ku příkladu Národní galerie.

Původně bylo dílo považováno za výtvor anonymního malíře, a dokonce ani největší znalec Škrétova díla profesor Jaroslav Neumann tento skvost neobjevil. Potom bylo autorství obrazu přisuzováno Škrétovu synovi. Až moderní technologické postupy, zejména pořízení ultrafialových, infračervených a roentgenových snímků ukázaly, že se jedná o mistrné dílo jeho otce.

Renovaci obrazu měli na starosti Tomáš a Jana Záhořovi, kteří profesionálně odstranili neodborné zásahy, přemalby a zuby času, které se do obrazu nemilosrdně pustily. ,,Restaurování je dobrodružná i mravenčí práce. Mnoho lidí k nám chodí, že mají doma nějakého toho Škrétu nebo jiný skvost.

Většinou se ale mýlí. O to větší překvapení je, když po počáteční nedůvěře zjistíte, že to ten Škréta opravdu je,“ řekl Tomáš Záhoř. Účastníci setkání mohli na promítacím plátnu zhlédnout obraz před restaurací a po ní. Rozdíl byl opravdu do očí bijící.

Kolem obrazu se však stále objevuje několik otazníků. Stále zůstává tajemstvím, jak se dostal obraz do Jičína. Podle zatím nepodložených informací by mohlo jít o objednávku Maxmiliána z Valdštejna, oblíbence slavnějšího Albrechta, nebo jičínských jezuitů, s kterými se Škréta stýkal. Na kruchtě se nachází i další plátno, a to obraz sv. Sekundiny, který by také mohl být Škrétovým dílem.

Zatím se shání peníze na jeho restauraci. S obrazem Zvěstování Panně Marii mají společný osud. Obě plátna byla původně součástí oltářního interiéru, a poté byla z neznámých důvodů odsunuta na kůr. Obraz Zvěstování spolu s mnoha dalšími Škrétovými díly budou k vidění od 26. listopadu do 10. dubna 2011 v Praze.