V dokumentu smluvní strany deklarují společný zájem na zajištění JMP včetně jeho organizačního a finančního zabezpečení. Město mimo jiné poskytne pro pořádání akce na nekomerční využití bezúplatně obvyklé prostory a veřejná prostranství podle programu předem schváleného výkonnou radou festivalu.

To je nový orgán, který by měl zefektivnit zajištění JMP. Bude čtyřčlenná ve složení: pověřený člen správní rady nadačního fondu, dramaturg festivalu (letos jím je Jan K. Čeliš), statutární zástupce města (starosta nebo místostarosta) a vedoucí odboru kultury. Tato skupina bude schvalovat do 15. ledna rámcový program na příští ročník, rozpočet festivalu ke stejnému datu a do 31. prosince daného roku vyúčtování uskutečněného festivalu.

Na financování se budou podílet obě strany zcela transparentně, takže by nemělo docházet k nějakým nejasnostem. Tím je prakticky odděleno hospodaření nadačního fondu. Fond dá dohodnuté finance, radnice svůj podíl a vše bude zcela zřetelné. Podepsáním dokumentu udělaly obě strany pomyslnou tlustou čáru za předcházejícím obdobím a deklarují společnou snahu festival udržet a pokud možno rozvíjet. Osmnáct minulých ročníků je k tomu svým způsobem zavazuje.

Letošní JMP se koná pod názvem Pohádka v krajině – krajina v pohádce od úterý 8. do neděle 13. září. Prakticky všechny osvědčené aktivity zůstávají v čele s “vlajkovou lodí“, kterou jsou hlavně tvůrčí dílny.

Starosta Martin Puš nepředpokládá, vzhledem k dosavadnímu vývoji rekonstrukce Valdštejnova náměstí, že by mohlo dojít k opoždění prací, takže až na drobnosti by měl být prostor do 8. září způsobilý k přijetí festivalového průvodu a následných desítek akcí bohatého programu.