Když před osmdesáti lety zemřel, přišly mu vzdát hold tisíce lidí. Poslední rozloučení se nejprve konalo v Pantheonu Národního muzea a smutečního průvodu se zúčastnil snad každý, kdo tehdy něco znamenal, včetně prezidenta Masaryka, který šel v jeho čele.
Národní smutek vyjadřovaly – podle dobových zpráv – také další „davy lidí“, které přišly o několik dní později na hronovský hřbitov. Tam byly spisovatelovy ostatky obřadně uloženy.


Alois Jirásek se narodil 23. srpna 1851 v Hronově na Náchodsku v rodině tkalce.
Po gymnáziích v Broumově a Hradci Králové vystudoval v roce 1874 historii na pražské filozofické fakultě.
Čtrnáct let pak působil jako gymnaziální profesor ve východočeské Litomyšli a již tehdy se začal věnovat literární tvorbě.
V Litomyšli se také v roce 1879 oženil s Marií Podhajskou, s níž měl sedm dětí - šest dcer a jednoho syna.
V roce 1888 přesídlil s rodinou do Prahy jako profesor gymnázia v Žitné ulici.
Zprvu psal vlastenecké verše, brzy přesedlal na prózu. Jeho nejoblíbenějším historickým obdobím, které literárně zpracoval, bylo husitství. Věnoval mu románové epopeje Mezi proudy a Proti všem, v nichž líčí vrcholnou fázi husitství s bitvou na Vítkově, či literárními kritiky nejvýše ceněné Bratrstvo. O stejném tématu pojednávají jeho divadelní hry Jan Žižka, Jan Hus a Jan Roháč.
Pobělohorskou dobu ztvárnil ve svých asi nejznámějších románech Psohlavci a Temno, přičemž období po roce 1620 vylíčil jako pochmurnou dobu největšího úpadku českého národa.
Jednostranný pohled na období baroka pouze jako dobu habsburského útlaku a násilné rekatolizace mu však vyčítali někteří historici již ve 30. letech minulého století.
Doba národního obrození od sklonku 18. století ožila v Jiráskově pětidílném románu F. L. Věk, v čtyřsvazkové próze U nás a v novele Filosofská historie
Původně pro mládež napsal legendární Staré pověsti české či povídku Z Čech až na konec světa o poselstvu krále Jiřího z Poděbrad do západoevropských zemí.
Zakladatel českého realistického románu však nežil jenom pro literaturu.
V roce 1917 například jako jeden z prvních podepsal Manifest českých spisovatelů požadující národní samostatnost.
V nově vzniklé Československé republice byl v letech 1920-1925 senátorem za národní demokracii.
Byl několikrát navržen na Nobelovu cenu za literaturu.
Do vnímání české historie vnesl některé mýty, považované někdy skoro za historická fakta.
Jeho dílo se stalo neodmyslitelnou součástí školních čítanek několika českých generací.
Dočkalo se mnoha filmových, rozhlasových a později televizních ztvárnění.
Jeho jméno si dal do názvu festival amatérského divadla Jiráskův Hronov. (čtk)

GLOSA ZUZANY PLOCKOVÉ: Byl to nejznámější nudný patron

Alois Jirásek je nuda. Jirásek se nedá číst. Jirásek je rozvláčný, nemožno se jím prokousat.
Asi patří k českému bontonu vypouštět na veřejnosti tato prohlášení.
Přitom všichni na Vyšehradě hledáme Šemíkovu stopu a přeme se, kdo kam po slavném skoku vlastně uháněl.
Něco nás nutí vylézt na bábovku Řípu a potají zjišťovat (abychom nevypadali jako troubové), co vlastně bylo to strdí.
Dlouhý vlas Libušin slouží za míru ženské inteligence. A která z jejích sester že se to spustila s Bivojem? Cizinecká policie sice nechodí po hranici s čakanem, ale na čepici má znak zděděný po psohlavcích.

Jirásek to do nás zkrátka zasel. A přeji každému, kdo dneska píše knížky, aby i za osmdesát let po jeho smrti národ unisono volal, že jeho dílo je nuda na nudu. Prostě aby ho lidé i po takové době znali.