Akce je rekonstrukcí dobového rytířského turnaje včetně všech podrobností, jako jsou kostýmy a zbroj, role a tituly jednotlivých postav, tradiční složité ceremonie, bojové disciplíny, historické tance či dobové stanové městečko.

Oficiální část turnaje začíná ve 13 hodin. Následovat bude další program.

Na organizaci turnaje se podílí řada odborných pracovníků z Univerzity Hradec Králové, Západočeské univerzity Plzeň, Masarykovy univerzity Brno, Univerzity Tomáše Bati ze Zlína. Celý projekt funguje pod jejich odborným vedením.

Pořadatelé prosí diváky, aby se pohybovali jen ve vyznačeném prostoru, nijak nezasahovali do dění a respektovali, že se nejedná o divadlo, ale o rekonstrukci události tak, jak mohla probíhat v první polovině 14. století. (zr)