Doposud mohli návštěvníci výstavy Pravěk je kůůl! zhlédnout v klenotnici předměty z ušlechtilejších materiálů. Pokud se nejednalo přímo o zlato, stříbro či v pravěku velmi vzácné sklo a jantar, šlo přinejmenším o bronz, který si v původním stavu svou barvou a leskem se zlatem nic nezadal. Nyní přichází na řadu keramika.

Zdánlivě obyčejná pálená hlína však dala pod rukama pravěkých hrnčířů vzniknout mnoha zajímavým předmětům, z nichž některé patří mezi evropské unikáty.

V pokladnici se představí slavný kotlík zdobený plastikami beránků, figurka prasete či jediná známá mužská plastika z období neolitu. Dobu bronzovou reprezentují nádobky ve tvaru zvířat pocházející ze žárových hrobů. Drobné plastiky zvířat či jejich zlomky jsou doloženy i z jiných období pravěku.

Pozoruhodná je i kultovní keramika v podobě pokliček se stylizovanými býčími rohy nebo různé formy závěsných nádobek, chrastítek a keramických nápodob picích rohů. Z keramiky byly vyráběny i součásti šperků, zejména různé přívěsky či korálky.