Jistě mi dáte za pravdu, že kalendáře patří k poutavé a zajímavé četbě. Kalendáře tvoří nedílnou součást národní kultury a jsou i specifickým historickým pramenem. Spisovatel Stanislav Kostka Neumann považoval kalendář za „lidovou knihu par excellence“. Vždyť nás vlastně provází po celý rok. Jsou to naši průvodci denním životem. Prohlížíme si je a často i pročítáme.

Proto je potřeba přistupovat k přípravě kalendářů odpovědně. Národopisec Čeněk Zíbrt v knížce „O staročeských kalendářích“ napsal:
„V rohu kalendáře prostrčí spořivý hospodář provázek a pověsí na stěnu, aby v čas potřeby byl po ruce. Za dlouhých zimních večerů čítává z kalendáře všelijaké kroniky.“ A nebylo jich málo.

Před vznikem knihtisku se kalendáře nazývaly cisiojany. Názvu se jim dostalo na podkladě zkrácení označení 1. ledna – circumCISIO – a JANuarius – leden. Sloužil k zapamatování sledu hlavních svátků. Později se ke kalendářům připojovaly pranostiky, většinou veršované průpovědi. Josef Jungmann je nazýval „předvídáním budoucích počasů“. Po pranostikách se začaly v kalendářích objevovat rady zemědělcům nebo zdravověda. Připojené byly rozvrhy trhů a jarmarků Za M. V. Krameria se objevují kalendáře historické s beletristicky pojatým oddílem „pro vyražení mysle“, čerpajícím z kronik a přibližujícím příběhy z českých dějin. To už se začínají objevovat i kalendáře obrozeneckých lidových čítanek s textem „pochopitelným ke čtení, pro nezkušené k poučení, pro všecky pak i k obveselení“. Takovému typu se přiblížil kalendář královského věnného města Hradec Králové. Ke kalendář nemusíte prostrkovat provázek, má závěsnou spirálu a pověšený ve vašem bytě vás provází po celý rok. Poprvé jsem objevil tento kalendář roku 2003. Zaujal mě nejenom textem, pojednávajícím o historii Hradce Králové, ale i vynikajícími fotografiemi a přidanými reprodukcemi pohlednic města.
Dvanáct měsíců, dvanáct fotografií a k nim připojené reprodukce dobových pohlednic. Zajímavý a důležitý je i text „Královské věnné město Hradec Králové“, který každý měsíc doprovází. Několik historických drobností, několik zajímavostí a postřehů a nezbytné vysvětlení k doprovodným pohlednicím. Uživatel kalendáře dostává týdenní přehled dnů a milovník obrázků Hradce Králové pohledy na město z různých stran.

Královské věnné město Hradec Králové má každoroční závěsný kalendář, sbírku milých fotografií města a narůstající sbírku reprodukcí starých pohlednic.
Mám rád Hradec Králové a všechny kalendáře vydané Studiem bratří Hrůzů mám přiřazené k pravidelně vycházejícím Královéhradeckým obrázkům, které každý týden dostávají čtenáři Hradeckého deníku.

JIŘÍ MALINA