Ta představuje výsledky dlouhodobého projektu zaměřeného na fenomén bývalé valdické kartouzy, kterým se zabývá Regionální muzeum a galerie v Jičíně ve spolupráci s mnoha odbornými partnery od roku 2006. Jde o výzkum dějin a současnosti bývalého kartuziánského kláštera ve Valdicích, který byl založen v roce 1627 Albrechtem z Valdštejna, zrušen v roce 1782 císařem Josefem II. a v roce 1857 přeměněn na „C. k. trestní ústav pro muže ve Valdicích“. K tématu historie Věznice Valdice byla mimo jiné v jičínském muzeu na podzim roku 2007 otevřena samostatná výstava.

Současná výstava si klade za cíl představit historii a působení kartuziánského kláštera ve Valdicích, který se významně podílel na regionálních dějinách. Stěžejním se stal výzkum v terénu, realizovaný na území bývalých statků valdické kartouzy.

Výstava bude otevřena v zámecké galerii od 30. listopadu 2008 do 1. března 2009. Přístupná bude denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin. (zr)