Autor při své tvorbě využívá různých zářezů, vrypů a dlabání do dřeva. V konečném výsledku tento způsob tvorby umožňuje i zapojení jiných, než jen zrakových smyslů - možnost seznámit se s obrazem dotykem, hmatovým vjemem, evokuje i další známé zážitky, jakými je vůně květin či šumění lesa.Podle organizátorů je to výstava, které se "můžete dotknout a která se dotkne i vás".

Expozice bude v Galerii u Klicperů k vidění do 28. června.