Náklady na přeměnu nevyužívané části historického objektu přesáhly tři miliony korun.
„Ministerstvo kultury na tento účel dalo z Programu záchrany architektonického dědictví 2,15 milionu korun,“ prozradil nám Václav Klimeš ze smiřického městského úřadu. Zbytek zaplatilo město Smiřice, jehož je Knobloch čestným občanem. Umělec věnoval Smiřicím desítky exponátů zachycujících průřez jeho tvorbou.
 
Návštěvníci tady mohou obdivovat Knoblochovy karikatury z dob jeho mládí i první dětská dílka, například koně z pálené hlíny, kterého vytvořil v devíti letech. K vidění jsou i busty Bohuslava Martinů, Gustava Mahlera, Johannese Brahmse a dalších osobností, desítky medailí, či unikátní posmrtná maska Bohuslava Martinů.
 
Tento hudební skladatel měl ke Smiřicícm také blízký vztah. Často sem jezdíval za svým přítelem, houslistou Stanislavem Novákem.
Expozice bude veřejnosti přístupná v době otevření sousední zámecké kaple, mimo tuto dobu po domluvě s radnicí.