Sérii koncertů s názvem Vánoční pastorále připravili pardubičtí filharmonikové. Všechny večery se konají ode dneška do středy v Sukově síni Domu hudby v Pardubicích, v pondělí a ve středu v rámci abonmá. Úterní koncert je určen veřejnosti a je také prémiovým koncertem pro abonenty cyklu B.

Pro posluchače je připraven program ze skladeb Pavla Josefa Vejvanovského, Johanna Sebastiana Bacha a na závěr nová, přepracovaná verze suity českých lidových koled současného českého hudebního skladatele Jana Jiráska.

„Právě tuto suitu uslyší návštěvníci koncertů poprvé v rozšířené podobě, s více koledami. Ve svém žánru patří toto dílo k prvořadým a rozšiřuje řadu úspěšných vánočních suit zkomponovaných v nedávné či vzdálenější minulosti,“ říká Vojtěch Stříteský, ředitel Komorní filharmonie Pardubice (KFP). „Dosavadní skladatelská dráha Jana Jiráska - rodáka z Rychnova nad Kněžnou - je velmi zajímavá. Kromě bohaté tvorby orchestrální, komorní a vokální patří také k špičkovým autorům filmové hudby. Je nositelem Zlatých lvů za hudbu k filmům Nejasná zpráva o konci světa a Kytice, ale velmi poutavá je i jeho hudba k dalším filmům, například Kuře melancholik, z poslední doby Bathory či televizní film Sněžná noc. Jirásek je úspěšný i v dalších sférách - třeba v oblasti elektroakustické hudby a jako autor nekonvenčních partitur. V devadesátých letech působil Jirásek na univerzitách v USA, kde vyučoval skladbu a přednášel o evropské kultuře.
Jiráskovy koledy jsou podle Stříteského v programu koncertů jedinou původní vánoční hudbou. Skladby, které zazní v první polovině programu, mají vánoční náladu pouze evokovat. Sem náleží také tvorba významného českého skladatele 17. století Pavla Josefa Vejvanovského. „Slavnostní zvuk trubek, podpořený smyčcovým ansámblem a varhanami, dokáže vytvořit nádhernou vánoční náladu. Mnohými posluchači je proto Vejvanovský považován za „vánočního“ autora, i když vlastně pouze jediné dílo z jeho instrumentální tvorby bylo určeno Vánocům - Sonata natalis. V ostatních případech se jedná vesměs o hudbu užitkovou, duchovní i světskou, určenou chrámu, ale i zámeckým potřebám. Pavel Josef Vejvanovský působil v Kroměříži, kde byl duší tamějšího hudebního života. Byl také kapelníkem ve službách olomouckého biskupa Lichtensteina Kastelkorna,“ popisuje jeho uměleckou dráhu ředitel KFP. „Před nástupem do biskupských služeb byl polním trubačem. Je zajímavé, že tento titul si držel během celého svého života - společensky byla tato totiž tato profese výrazně nadprůměrná.“ Pro letošní vánoční koncert zvolili filharmonikové tři sonáty, které uvedou pod neoficiálním názvem Suita natalis.

„Vánoční náladu navodí bezesporu i zvukově působivý Braniborský koncert č. 4 slavného Johanna Sebastiana Bacha. Jako sólové nástroje se zde představí dvě flétny a housle. Skladba je vzájemným dialogem těchto sólových nástrojů a orchestru, vychází tedy z italského concerta grossa, a je - stejně jako ostatní Bachovy Braniborské koncerty - mistrovským a výrazově strhujícím dílem,“ zve na koncerty Stříteský.

Jako sólisté se na vánočních koncertech, které začínají v 19.30 hodin, představí členové KFP. V sonátách P. J. Vejvanovského trumpetisté Michal Chmelař a Lubomír Hron, v Bachově koncertu flétnistky Martina Čechová a Veronika Maková a houslistka Lenka Uhlíková. V Jiráskově vánoční suitě bude spoluúčinkovat Chlapecký sbor Bonifantes, dirigentské taktovky se ujme Jan Míšek.