Podpořit tisíce dětí z Indie, čekajících na možnost chodit do školy, mohou návštěvníci dnešního benefičního koncertu v hradecké filharmonii. Ve spolupráci s Diecézní charitou Hradec Králové pozvala americké smyčcové kvarteto Ciompi kvartet, jehož členové se vzdali nároku na honorář. Výtěžek z vystoupení bude věnován na projekt Adopce na dálku, zajišťovaný hradeckou diecézní charitou, který je zaměřen na podporu vzdělávání dětí z indického regionu Karnataka.

S podporou dárců chodí do školy již 3500 dětí. Mezi adoptivními rodiči nejsou jen jednotlivci či rodiny, ale i nejrůznější spolky a organizace. Nyní charita eviduje jedenáct dětí, které čekají na pomoc.

„Výtěžek benefičního koncertu věnujeme na dostavbu a vybavení školy v Manchhe, kterou navštěvují chudé indické děti, podporované v rámci projektu Adopce na dálku,“ doplnila Gabriela Sebö z diecézní charity.

Koncert, nad nímž převzalo záštitu velvyslanectví USA, začíná dnes v 19.30 hodin.