Program byl bohatý a pestrý, hrála se klasická i populární hudba. Koncert byl již třetím slavnostním vystoupením tohoto typu, kdy posluchači mají možnost slyšet nejlepší sólisty a malá komorní uskupení ZUŠ. Návštěvníci navíc viděli, jak se hudba nahrává, na koncertě totiž nechyběli ani žáci oboru zvukové tvorby s učitelem Jakubem Stratílkem.

Jitka Hodasová