Pořadatelé letos mysleli také na posluchače ve dvou východočeských městech – první z koncertů se uskutečnil 3. prosince v Rychnově nad Kněžnou, o stříbrné a zlaté neděli se mohou těšit milovníci chrámové hudby v Hradci Králové.

Operní pěvkyně Ema Hubáčková, pianista Vladimír Župan a vynikající varhaník Martin Strejc nabízejí posluchačům klavírní, varhanní a vokální skladby známých autorů. Na koncertech zaznějí například klavírní Chopinovo Nocturno cis–moll, Schubertova Ave Maria i perličky varhanní hudby.

„Na našich koncertech současně zaznívají dva královské nástroje – křídlo a varhany,“ říká operní zpěvačka Ema Hubáčková. „Oba hráči přitom na sebe nevidí. Při úžasné akustice kostelů, kde vystupujeme, to ovšem není problém.“

Část zisku z letošní série koncertů pořadatelé věnují Nadaci Novorozenec. „Umělci na koncertech vystupují bez nároku na honorář ,“ říká v této souvislosti Ema Hubáčková. „Můžeme si proto dovolit věnovat část ze vstupného na dobrou věc. Inkubátor, který chce Nadace Novorozenec zakoupit, stojí řádově miliony korun.

V Hradci Králové se uskuteční dva koncerty série Ave Maria – Vánoce 2009, a to v neděli 13. a 20. prosince vždy v katedrále svatého Ducha.