Lake Malawi

Kapela Lake Malawi vznikla po rozpadu Charlie Straight v září 2013. Jednou ze zastávek její tour bude klub Náplavka v Hradci Králové. Už ve čtvrtek od 20 hodin.

Michael Jackson

Král popu s duší dítěte, který si nezapomněl hrát a svou hudbou rozjasňoval svět. Král je mrtev. Ať žije král v aranžích Martina Kumžáka pro kapely snů - Moondance Orchestra a Filharmonii Hradec Králové. Koncert Michael Jackson Symphony se v hradecké filharmonii koná v pátek 24. listopadu od 19.30 hodin. Účinkují: Moondance Orchestra se svými sólisty, Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Dušan Marko.

Workshop o migraci

Jak se dívají na více než aktuální téma migrace společenské vědy? A co jsme se o migraci naučili z naší historie? To vše se dozvíte na Dni workshopů FF UHK na téma Migrace. Akce se koná v pátek od 9.30 hodin v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové na náměstí Svobody. Určena je uchazečům o studium oborů, které fakulta nabízí, a to zejména žákům 3. a 4. ročníků středních škol. Přijít mohou však všichni, které téma zajímá. Při workshopech zjistíte, jak nahlíží na problematiku migrace politologové, sociologové, sociální pracovníci či filozofové. Dozvíte se také, jak vypadala migrace v pravěku a kde a kdy ji zaznamenali historikové či archiváři.