Problém vyvolal jeden dobře informovaný bělohradský občan, který zřejmě hodlá zhatit záměr revitalizace zdejšího zámku a právě nyní upozornil úřady, že ohlášení vlastnického práva v případě bělohradského zámku bylo v roce 1992 provedeno v rozporu se zákonem. Laicky řečeno došlo k zpochybnění vlastnictví zámku městem Lázně Bělohrad.

Informátor navíc svůj útok načasoval na okamžik, kdy má město vložit majetek zámku do akciové společnosti zřízené s firmou Sherydan s.r.o, která chce nákladem 300 milionů památku revitalizovat a vybudovat zde rezidenční bydlení pro seniory. Sherydan požaduje do dnešního dne vyjádření, zda je město schopno splnit své závazky.

Starosta Pavel Šubr byl o vzniklém problému informován Úřadem zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSM) v Hradci Králové. Bylo mu sděleno, že na základě oznámení ÚZSM tvrdí, že ohlášení vlastnického práva v roce 1992 bylo provedeno v rozporu s § 4. zákona č. 172/ 1991 Sb. Město bylo vyzváno k nápravě nesprávného zápisu v katastru nemovitostí s tím, jak lze nesoulad odstranit. Pavel Šubr byl novými skutečnostmi šokován a okamžitě začal jednat s příslušnými orgány. Navštívil generálního ředitele úřadu pro zastupování státu i ministra kultury, který souhlasil s bezúplatným převodem zámku.

Dvě možnosti

Řešení má dvě varianty: jednak souhlasné prohlášení města a státu o tom, že Česká republika je vlastníkem dotčených nemovitostí, dosud zapsaných pro obec Lázně Bělohrad. Za druhé ohlášením duplicitního vlastnictví pro město Lázně Bělohrad a Českou republiku a následně podáním žaloby na určení vlastnického práva.

Zastupitelé zvolili první variantu. Radnice musí nyní připravit  podklady, výpis z katastru, pravomocné rozhodnutí o zamítnutí restitučního nároku restituentů, projednat souhlasné prohlášení účastníků a připravit schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti k podpisu ministerstvu kultury a městu ad. Zainteresované strany projevil zájem vyřídit věc do 20. dubna.(kov)