Antonín Plecitý se narodil 30. ledna 1948 v Praze. Dnes žije a tvoří v nedalekých Klecanech. Již od školních let se datuje jeho zájem o výtvarný projev, jenž se mu stal zálibou a zároveň i velkou relaxací. Malbě se věnuje od svých dvaceti šesti let a od té doby vznikla řada pozoruhodných obrazů i prostorových objektů. Jeho občanským zaměstnáním byla práce profesionálního řidiče a divadelního zaměstnance.
Obrazy Antonína Plecitého se nacházejí v řadě soukromých sbírek. Také například již několik let zdobí interiéry rváčovské „Kulturní dílny“. Výstavu si můžete prohlédnout až do 21. srpna.
Muzeum je umístěno v neoklasicistním tzv. Hrubém domě na náměstí. Kromě dobového zařízení hostinského pokoje bývalých majitelů - rodiny Šlechtů je k zhlédnutí nová expozice o historii Lomnicka (architektura, průmysl, spolky, cechovní pohřební štíty atd.). Sbírka etnografie obsahuje pátou největší kolekci malovaného lidového nábytku v ČR a betlémy.
Otevřeno je v úterý až pátek od 8 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 16 hodin a v neděli od 9 do 12 hodin.