Na oslavu plodnosti, lásky a jara statné ruce jinochů, ale i zástupců starší generace postavily májku ozdobenou pestrobarevnými pentlemi. Ta letošní shlíží na nádvoří památkově chráněného statku z téměř desetimetrové výšky.

Ostatně vítání jara, které bylo spojeno i s vystoupením folklórních souborů pod mohutnou náručí zdejšího dubu, se na Šrámkově statku konalo již po dvaadvacáté. Sobotní slunný den se tak v Pileticích opět nesl v kulisách lidových oslav.