Kostel Božského Srdce Páně – tato funkcionalistická stavba – na Pražském Předměstí oslaví letos 28. září osmdesát let od položení základního kamene.
Architektem stavby je Bohumil Sláma, východočeský rodák z Vojic na Jičínsku.

Kostel byl postaven na památku vojáků z královéhradecké diecéze, padlých v první světové válce.
Architekt Sláma umístil stavbu do tehdy volného prostoru, zastavěného několika třípatrovými domy.
Dodržel výškovou uliční čáru a pouze věž kostela vyhnal do výšky 45 metrů a 40 centimetrů.

Kříž na hlavní věži je šest metrů vysoký, s rameny 1,25 metrů dlouhými. Ramena mají 1 krát 1 metr v průměru. Kříž váží 20,40 q a je celý ze železobetonu.

Hlavní oltář a dva oltáře postranní jsou dílem žáků a učitelů sochařské školy v Hořicích. Ještě před dokončením je návštěvníci obdivovali v roce 1934 na Podkrkonošské výstavě českého odboje v Hořicích.

Oltář je provedený ve slohu románském a jeho postavení stálo 61 tisíc korun. Náročné osazení provedli kameníci Václav Henc, Josef Špráchal a Emanuel Malý.

Na všechno dohlížel ředitel hořické školy Josef Vokoun a učitel Vít Vrátný. Materiálem byly drahé kameny, kararský mramor a onyx.
Tyto kameny dostal císař František I. od egyptského krále pro námořní chrám ve válečném přístavu Pula v chorvatské Istrii.
Bylo to v roce 1893 a už tehdy na návrhu pracovala hořická škola. Po rozpadu Rakouska-Uherska se oltáře díky působení biskupa Mořice Píchy a hořického lékaře Jana Levita dostaly do nového kostela na Pražském Předměstí .

Práce hořických kamenických mistrů, kteří odpracovali na oltáři 112 086 hodin, našla správné místo v Hradci Králové a byla převzata 31. 7. 1937. V den svěcení oltáře 14. srpna 1932 se v hradeckém Avionu konala slavnostní hostina. Chrámový sbor zazpíval Ecce sacerdos magnus i státní hymnu. Dokončenou práci, vyčíslenou na dva miliony korun, dostal Hradec Králové zdarma.

Zasloužil se o to hořický lékař, chirurg Jan Levit. V říjnu roku 1944 ho umučili němečtí fašisté.

JIŘÍ MALINA

. . .