Důvodem je neutěšený stav této výjimečné památky, o kterou se státní orgány příliš nestarají.

Protože poslední slovo patří zastupitelstvu, doporučila rada neusilovat o navrácení Betlému do majetku města. „Tak významná kulturní památka celosvětového významu by měla být spravována státem,“ uvádí se ve stanovisku radních. Zároveň chce město, aby se s výjimečnou památkou něco dělalo. Proto radní pověřili vedoucí odboru školství a kultury připravit dopis adresovaný Národnímu památkovému ústavu a dotázat se, jaký je záměr s touto národní kulturní památkou, a jak se může město konkrétně podílet na realizaci plánovaných projektů.

Iniciátoři otevřeného dopisu a petice poukazovali především na fakt, že stát nedodržel sliby na rekonstrukci areálu. Naopak některé úpravy, například instalace střech nad sochami, baroknímu klenotu spíše uškodilo. Také šanci získat peníze z fondů UNESCO stát propásl. Stav pískovcových soch není dobrý.