Meziměstské divadelní hry jsou rozloženy do období jednoho měsíce, hraje se po pět po sobě jdoucích sobot. Na programu letošního ročníku je pět inscenací souborů z blízkého okolí i vzdálenějších míst.

Iniciátorem založení přehlídkové tradice byl před více než půl stoletím místní divadelní soubor J. K. Tyl. První ročník přehlídky se uskutečnil v roce 1955 po vzoru známějších Jiráskových Hronovů.

S výjimkou pětileté pauzy v letech 1966 - 1970 se hry konaly každoročně až do roku 1989. Druhé pětileté přerušení nastalo období 1990 - 1994. „Není patrně náhodné, že k výpadkům v kontinuitě přehlídky docházelo v obdobích společenského a politického kvasu. Múzy mlčí, nejen když řinčí zbraně, ale i v časech politicko-společenských zvratů,“ všiml si před časem Michal Drtina z Amatérské scény.

Jiří Řezník