Součástí slavnostního večera budou vystoupení nominovaných umělců a také představení unikátních královéhradeckých varhan. Nástroj rozezní patron večera Václav Uhlíř. Soutěž je určena pro mladé umělce do osmnácti let.