Na nádherném klavíru hradecké firmy Petrof zahrál skladby od baroka až po 20. století. Zazněla Sonáta D-moll od Domenica Scarlattiho, Beethovenova Sonáta č. 26, několik náročných etud Ference Liszta, Sonatina Jenö Takacze a Variace Johanese Brahmse. Zvláště v náročných Lisztových etudách Matyáš Novák ukázal, proč je už nyní řazen ke světové klavírní špičce.

Je skutečným požitkem sledovat jeho hru a slyšet krásné tóny z ušlechtilého nástroje. Velice mile působilo i průvodní slovo protagonisty večera, ve kterém publiku předal informace o každém z uváděných skladatelů. Za svůj vynikající výkon sklidil bouřlivé ovace vestoje a publikum ho hned tak z pódia nepustilo.

Kromě kytice mu pořadatelé připravili vtipné překvapení. O Matyáši Novákovi je známo, že se zabývá chovem slepic, a tak mu darovali kohoutka „holanďana", což se setkalo s jeho nelíčenou radostí.

Čestným hostem historického koncertu byla Dagmar Petrofová, které byla za bouřlivého aplausu, čímž přítomní ocenili i zásluhy její rodiny o českou kulturu, předána též kytice s poděkováním za zapůjčení mistrovského klavíru značky Petrof.

Do kroniky Čistěveského dráčku pak Petrofová napsala: „Děkuji všem lidem z Čistěvse, kteří se podíleli na tomto úžasném prostředí a dokázali to, že jsme dnes zažili krásný večer s pianistou, slavným Matyášem Novákem." Ten se jako první podepsal na sloup slávy v Dílně a do kroniky napsal: „Moc děkuji za vřelé přijetí, pozorné publikum a báječnou vesnickou atmosféru."

Koncert Matyáše Nováka zůstane natrvalo zapsán zlatým písmem v historii Čistěvse, malé vísky na Královéhradecku.

Jaroslav Balcar, Lubomír Douděra