A jak píší organizátoři: Atraktivní exponáty tropických motýlů a také jejich umělecké ztvárnění formou akvarelů z archivu dr. Vladimíra Balthasara přibližuje překvapivě barevnou a tvarovou rozmanitost těchto exotických zástupců řádu Lepidoptera. Motýlí exponáty jsou dochovány i z počátků přírodovědného muzejnictví v krajském městě.