Tradiční výstavní projekt Klubu konkretistů je každý rok uspořádaný s nějakým tématem. V roce 2020 je to oslava výročí narození architekta Josefa Gočára, který významně ovlivnil tvář moderního Hradce Králové.

Klub konkretistů sdružuje umělce, kteří tvoří v duchu konkrétního umění, tzn., že jejich tvorba je nezobrazivá, neobsahuje příběhy, nezobrazuje přírodu, děj ani předměty. Umělci tvoří nejen v médiu malby, grafiky, objektu či sochy, ale pohybují se i v prostředí konceptu, videa či performance.