Výstavy:
do 6. července 2008:
Hradecká bojiště - místo saské paměti
Saské pomníky z války 1866 v severovýchodních Čechách.

Svědectvím z dějin česko-saských vztahů, málo vnímaným a známým jak z české, tak i saské strany, je věnována výstava, připravená na Filozofické fakultě Technické univerzity v Chemnitz (Saská Kamenice) ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové. Chce především přiblížit zvláštní kapitolu vztahu saského historického vědomí k severovýchodním Čechám. Fotografie Petra Našice, jednoho z uznávaných českých fotografů současnosti, spojují dokumentární a estetickou kvalitu. Události prusko-rakouské války roku 1866 představovaly historický mezník také pro tehdejší Saské království. Na bojištích války v roce 1866 stálo saské vojsko s 26 000 vojáky jako rakouský spojenec.


do 31. srpna 2008:
Biedermeier

Umělecký směr a životní styl středoevropské měšťanské společnosti v období mezi Vídeňským kongresem v roce 1815 a revolucí 1848. Pojmenování slohového období bylo použito poprvé v roce 1848.

Biedermeier byl i svědkem národního obrození. V jeho salonech se scházela obrozenská společnost. V Hradci Králové, významném středisku národního obrození, to byla domácnost nakladatele Jana Hostivíta Pospíšila, učil tu Václav Kliment Klicpera a působili i další představitelé.


do 5. října 2008:
Ohrožená příroda
Chráněné a ohrožené druhy rostlin a živočichů na Královéhradecku.
Výstava nejvzácnějších rostlin a živočichů Královéhradecka se zabývá problematikou ochrany flóry a fauny regionu. Zájemci se mohou seznámit s rostlinami a živočichy, kteří jsou v našich podmínkách vzácní, snadno zranitelní, vědecky nebo kulturně významní a jejichž existence je závislá na účinné ochraně.

Hlavní náplní výstavy jsou exponáty z přírodovědeckých muzejních sbírek, umožňující zhlédnout i vyhynulé druhy, se kterými se v přírodě již nesetkáme.


do 29. června 2008:
Slavné vily Královéhradeckého kraje
Nový souhrnný pohled do historie i do současnosti architektury rodinného bydlení v Královéhradeckém kraji, známí architekti a stavebníci, jejich životy a jejich práce. To vše v barevné a zajímavé mozaice přibližující architekturu tak, jak ji ještě neznáte. Tematickou náplň tvoří také prezentace vztahu architektury k souvisejícím oblastem lidské činnosti, jako jsou například životní prostředí, krajinářství, zahradní architektura, etnografie, užité umění, sklo, design a podobně.

Výstava vznikla ve spolupráci s agenturou FOIBOS Praha.

Otevírací doba:

út až ne 9-17 hodin