Muzeum východních Čech v Hradci Králové:

otevřeno denně mimo pondělí od 9 do 17 hodin

Výstavy:

pro velký zájem prodlouženo do 11. listopadu 2007: Ignác Preissler (1676–1741)

Unikátní kolekce barokního malovaného skla a porcelánu z produkce Ignáce Preisslera, který působil na panství hrabat Kolowratů Liebštejnských v Kunštátu v Orlických horách.

do 28. října 2007: Kriminalita východních Čech v 16. až 18. století

Vývoj kriminality východních Čech v období raného novověku. Výstava podává přehled postupu tehdejší spravedlnosti. Pro jednotlivé fáze tortury neboli útrpného práva se užívaly speciální nástroje, například palečnice, španělské boty, kamenné koule, pouta, obojky, vypalovací cejchy, housle či klády. Kromě nich jsou zde k vidění i provazy ze šibenic, katovské meče, natahovací žebříky či pranýře.

prodlouženo do 7. října 2007: Papírové léto III

Výstava papírových modelů a vystřihovánek seznamuje se všemi obory papírového modelářství. Výlet do světa papíru, stříhání a lepení připravilo občanské sdružení Centrum papírových modelů.

do 30. září 2007: Zdobné techniky v uměleckém truhlářství

Kolekce prací absolventů Střední uměleckoprůmyslové školy hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové.