Zdejší Hankovo muzeum, umístěné v rodném domě národního buditele Václava Hanky, hodlá sázet na nejmladší návštěvníky.

Obec si při propagaci muzea hodně slibuje od vloni navázané spolupráce s katedrou výtvarné výchovy hradecké univerzity. Studenti zpracovali program o životě a díle Václava Hanky pro žáky vyšších ročníků základních škol a středoškoláky, na který teď mladé chtějí lákat.

„Exkurze bychom rádi školám nabídli hned na jaře, zřejmě od března,“ řekla starostka Hořiněvsi Jana Kuthanová. Dodala, že tímto projektem by se zároveň podařilo zvýšit návštěvnost roubeného stavení, které si vloni prohlédlo asi tisíc návštěvníků. „Jejich počet se rok od roku zvyšuje,“ uvedla.

Po letech investicí do roubeného objektu, kdy byla opravena střecha, vyměněny žlaby a zhotovena nová podlaha, se obec hodlá zaměřit právě na propagaci muzea a návštěvníky. Například 8. května se zde při turistickém pochodu uskuteční den otevřených dveří, kdy bude objekt přístupný bezplatně. Na 11. června je plánována Muzejní noc s bohatým programem. Jeho vrcholem má být představení hry Dívčí válka v podání obnoveného místního divadelního spolku.

Jinak je Hankovo muzeum přístupné po domluvě na obecním úřadě kdykoliv.