Zaměstnanci divadla, na snímku umělecký truhlář Jan Černík, nyní finišují s přípravami expozice, kterou by měli první návštěvníci zhlédnout začátkem května.

Muzeum s videoprojekcemi, hudebními nahrávkami různých představení Draku a výtvarnou dílnou obsadí dvě patra objektu. V přízemí budou sklady dekorací a také zkušebna využitelná i jako další scéna divadla s možností otevření jedné stěny do parku.

„Celý objekt je bezbariérový a s výtahy. V budoucnosti by navíc starou budovu Draku a muzeum měl propojit nadzemní krček. Podle stavební firmy by měl být hotový letos na podzim,“ uvedla ředitelka Divadla Drak Eliška Finková.