První ročník Královéhradecké muzejní noci se uskutečnil včera od sedmi hodin večer až do půlnoci. Pouze tuto noc se v muzeu odehrála šermířská bitka, kterou sehrála skupina historického šermu Abbaca.
Vystaveny byly také dva iluminované středověké hudební rukopisy ze 16. století.