Tento rok oslaví Česká republika 20. výročí sametové revoluce. Muzeum chystá výstavu nazvanou Listopad 1989 na Havlíčkobrodsku. Konat se bude od 9. října do 29. listopadu. Právě na té se můžete spolupodílet.

„Chceme všechny požádat o zapůjčení, darování či odprodání předmětů vztahujících se k osmdesátým letům, k sametové revoluci a k prvním demokratickým volbám na Havlíčkobrodsku,“ informovala Ludmila Janáčková z muzea.

Jedná se především o tyto předměty: fotografie dobových událostí z Havlíčkobrodska, videozáznamy, filmy, letáky, plakáty, odznaky, průkazy, předměty připomínající revoluci nebo se vztahují k době těsně před ní a po ní, například obaly od typických výrobků, vybavení domácností, předměty připomínající občanská hnutí na Havlíčkobrodsku.

Kontaktovat můžete muzeum na čísle: 569 429 151.