Takřka žádné ochotnické divadelní představení se neobešlo bez jeho účinkování, mnohokrát reprízovanou komedii Dlouhý si s radostí i zrežíroval. Děti i jejich rodiče si našeho oblíbeného Oldu jistě vybaví jako hodného čerta, kterého každoročně představoval při mikulášských nadílkách.

Věnoval se také zpěvu, účinkoval v Chrámovém sboru a vystupoval i jako sólista. Další kapitolou v jeho velmi pestré zájmové činnosti bylo členství ve spolku Strozzi a aktivní role při konání kulturních akcí na hořickém zámku.

Více než dvacet let svého profesního života zasvětil Oldřich Kada práci u hořických hasičů a také ve Sboru dobrovolných hasičů, kde se věnoval mládeži, v současnosti působil v Ulitě, ve které se zaměřil na poradenskou činnost v sociální rehabilitaci. Oldřich Kada byl také zastupitelem města Hořic, jeho bývalí kolegové na něj vždy budou vzpomínat jako na spolehlivého, pracovitého a konstruktivního spolupracovníka.

Pavel Bičiště