Hradecký deník oslovil autorku Markétou Korečkovou, která je na letošním ročníku Nábřeží sochařů jednou z vystavujících umělkyň.

„Socha se jmenuje Emotivní situace. Chci, aby sem lidi vyryli své myšlenky, a ty pak zůstaly uchovány v kameni,“ říká sympatická rodačka z Chrudimi.

Tvar lebky s hnáty nebyl zvolen náhodně. Sochařka jej vybrala právě proto, že vyvolává rozličné emoce, ať už pozitivní nebo negativní.„Jsem zvědavá, jaké myšlenky se tu za ten rok objeví,“ dodává.

Markéta Korečková je realistka, počítá i s variantou, že vandalové budou její dílo třeba i ničit. Ovšem ani to nepovažuje za neúspěch. Živí se také jako restaurátorka a pozastavuje se nad tím, že vulgární nápisy z minulých let se obnovují, zatímco současná doba je považuje za vandalství a má tendence je potlačovat. Tuto konvenci chce autorka svou sochou prolomit.

K lebce jsou připevněna dvě rydla, umožňující kolemjdoucím naplnit její ideu, že umění má mít význam ve formě, v jaké je vytvořeno, tedy v hořickém pískovci.

Myšlenka spoluúčasti procházejících lidí na vzhledu sochy na uměleckém díle je jistě zajímavá. Bude zajímavé sledovat, do jaké podoby za rok tato komiksová lebka dospěje. Aneta Pechová (ap)