Tématem, které bylo zpracováno ve 182 dílech od 141 soutěžících, se tentokrát stala „Síť“. Absolutní vítězkou celé soutěže je Kateřina Veverková. Její díla znázorňují figury žen, jenž jsou svazovány a drženy v síti.

Edukátorka galerie Veronika Mesnerová chtěla v letošním ročníku soutěže především upozornit na sociální sítě, na techniku, která nás obklopuje a která je neodmyslitelně spjata s naším každodenním životem. „Zároveň jsem si přála, aby si soutěžící uvědomili i další hodnoty života, na které se zapomíná, anebo nejsou v některých jeho etapách považovány za příliš důležité,“ vysvětluje Veronika Mesnerová. A tak se třípísmenné slovo Síť stalo nejvíce schůdné a soutěžícím dalo možnost různorodého vyjádření pocitů, myšlenek a představ.

Podle edukátorky nejmenší děti téma ztvárnily ve svých obrázcích jako pevné pouto rodiny, pavoučí či rybářské sítě, ale velmi zajímavá je i inspirace antickými bájemi - Ariadninou nití a Mínóovým labyrintem. Vznikaly rukodělné práce s využitím barevných vln, nití, bavlnek, krajek a provázků. Geometrické obrazce starších dětí znázorňují sociální nebo technické sítě. U dospělých je možné vidět pavoučí nebo houpací sítě, různé ploty, trampolíny, pletiva a obyčejné sítě.

Pětičlenná porota zasedala před koncem minulého roku, aby vybrala z každého díla a z každé věkové kategorie vítěze. Některé výtvarné obory byly sloučeny pro nedostatečný počet přihlášených děl. Porota určila z prvních míst všech výtvarných oborů věkové kategorie dospělí jednu absolutní vítězku, která bude pozvána na Náchodský výtvarný podzim - 37. ročník přehlídky umění regionu. „Vítězka celé soutěže Kateřina Veverková porotu zaujala již v předloňském roce. Letos přihlásila do soutěže dvě díla s názvem Žena v síti a Ztracena v síti. Komentář k dílu poukazuje na pocit mladé dívky v dnešním světě, je zamyšlením, jaká žena může být nebo jak se může cítit,“ popisuje Mesnerová. Výstava je k vidění v Galerii výtvarného umění v Náchodě do neděle 9. února. Vítěze jednotlivých kategorií najdete na webu Náchodského deníku.