Filharmonie Hradec Králové s klavirním doprovodem Jitky Čechové a pod taktovkou dirigenta Ondřeje Kukala.V programu zazní: Felix Mendelssohn-Bartholdy: Předehra ke Snu noci svatojánské op. 21; Clara Schumannová: Klavírní koncert a moll op. 7; Dmitrij Šostakovič: Symfonie č. 1 f moll op. 10.

Klavíristka Jitka Čechová po studiu na konzervatoři v Praze pokračovala ve svém hudebním vzdělávání na Akademii múzických umění v Praze. Velký vliv na rozvoj její hudební individuality měla postgraduální studia u Eugena Indjice v Paříži a Vitali Berzona ve Freiburgu. Další zkušenosti sbírala na mistrovských kurzech R. Kehrera ve Výmaru, E. Indjice a L. Bermana v Piešťanech. Jitka Čechová získala titul laureáta v řadě mezinárodních soutěží. Jako sólistka je velmi vysoko ceněna kritikou v mnoha evropských zemích a také v zámoří. Jako pianistka Smetanova tria se této činnosti věnuje s plným emotivním zaujetím, podpořeným brilantní technickou vybaveností jejího sólistického zázemí.