Filharmonie hraje Pink Floyd: takový název dostal koncert pro Dětský domov v Nechanicích spojený s aukcí obrazů, které namalovaly zdejší děti. Uskuteční se v úterý 11. května v sále Filharmonie Hradec Králové. O podrobnostech jsme hovořili s Lenkou Černou, jednatelkou hradecké Agentury Butterfly, která tuto akci pořádá.
Jak vůbec vznikla myšlenka dražit obrazy dětí z nechanického domova?
S dětmi i vedením Dětského domova v Nechanicích se známe už několik let, a to ze zábavných akcí, které občas pro školní děti pořádáme. Nápad s aukcí přišel náhodou, když jsem viděla, jak děti z nechanického domova nádherně malují.
Byla jste se za dětmi v Nechanicích podívat?
Samozřejmě. Chtěla jsem na vlastní oči vidět, jak se dětem v takovém zařízení žije. Domov tady má zhruba padesát dětí od tří do osmnácti let, o které se jejich rodina neumí nebo nechce postarat. Systém péče se velmi podobá té rodinné. Děti docházejí do mateřské, základní nebo speciální školy přímo v Nechanicích a pak dojíždějí do učilišť, středních škol a na univerzitu do Hradce Králové. Je zřejmé, že všichni zaměstnanci domova považují svoji práci za poslání a vkládají do ní mnohem víc, než je jejich povinností.

Čemu by měl posloužit zisk ze zamýšlené dražby obrazů?
Rádi bychom získali peníze především na financování letních rekondičních pobytů dětí v přírodě a na zaplacení jazykových a dalších vzdělávacích kurzů.

Kolik obrazů se bude dražit?
Počítáme, že dáme do dražby maximálně patnáct obrázků. Děti malují úžasně a mohli bychom dražit i více pláten, ale vzhledem k tomu, že samotné dražbě bude předcházet koncert, nechceme náv〜štěvníky unavit a odradit. Naší ambicí je připravit atraktivní koncert s následnou dražbou každý rok. Pokud nějaká plátna zůstanou na příště, nevadí. Tyto plány jsou samozřejmě zatím spíše teorií – záleží na přízni a podpoře partnerů a sponzorů.
Letošní květnové dražbě, o níž jsme dosud mluvili, bude předcházet atraktivní koncert – Filharmonie hraje Pink Floyd. Byla to vaše volba?
Ano. Chtěli jsme uspořádat koncert s atraktivní dramaturgií, který ještě v Hradci Králové nezazněl. Jedině tak můžeme dojít k úspěšnému cíli. Doufáme, že díky této volbě bude koncertní sál plný a díky partnerům a dobrým lidem získáme maximum peněz pro děti.
Jakou částku byste si přáli vydražit?
Kdyby na tuto otázku měl odpovědět ředitel domova, řekl by, že budou vděčni za každou částku. Já se ale přimlouvám: pokusme se společnými silami vybrat peněz co nejvíc, půjdou na dobrou věc. Jsem optimista a věřím, že lidé na tyto myšlenky slyší.
Od příštího týdne začneme na stránce kultury zveřejňovat jednotlivé obrazy, které děti z Dětského domova v Nechanicích namalovaly pro květnovou aukci v sále Filharmonie Hradec Králové.