Podle vedoucího návštěvnického oddělení hradeckého muzea Stanislava Hrbatého je momentální uzavření muzea pro veřejnost vnímáno, jako výhoda: „Stěhování a navážení materiálu, včetně všech hlučných úkonů spojených se stavbou, by za běžného provozu bylo prováděno mimo návštěvní hodiny. To teď odpadá a pohyb stavbařů po budově je proto výrazně jednodušší. Předpokládáme, že až dojde k zahájení návštěvnické provozu, bude už tato náročná fáze za námi a veřejnosti se další stavební práce nijak výrazně nebudou dotýkat,“ vysvětlil Stanislav Hrbatý.

Expozice se bude skládat ze tří tematických okruhů

První okruh nese název Cesta k městu českých královen a bude zaměřen na období 13. až 16. století. Návštěvník se dozví o významu Hradce Králové jako jednoho z nejstarších právních měst a pozná také urbanistickou výstavbu města. Centrální exponát bude představovat třetí model města, a to středověký Hradec Králové. Sál bude patřit Velkému náměstí s dobovými řemesly.

Malá zoologická zahrada ve Stěžerách opět láká k návštěvě.
OBRAZEM: Pojďte s námi do stěžerské zoologické zahrady

Druhá část expozice nazvaná Cesta k pevnosti bude pojednávat o životě královéhradeckých obyvatel v období bastionové vojenské pevnosti až do války z roku 1866, která znamená pomyslnou tečku za pevnostním obdobím.

Třetí část prohlídky s názvem K Salonu republiky přiblíží ve dvou sálech moderní epochu v dějinách města, tedy od obnovy dynamického rozvoje Hradce v posledních desetiletích 19. století do poloviny 40. let 20. století, kdy město dosáhlo dnešních obrysů.

Výstava bude ve všech částech výrazně doplněna multimediálním obsahem a postupně k ní bude vznikat i dětská digitální interaktivní verze. Práce jsou rozvrženy od ledna do konce června. Na letní prázdniny muzeum prozatím naplánovalo zkušební provoz a doladění audiovizuální techniky. První návštěvníci by si expozici mohli prohlédnout v říjnu roku 2021.