Jedná se o kolekci děl význačných českých autorů (Jiří Anderle, Oldřich Kulhánek, Kamil Lhoták, Pavel Sukdolák, Ludmila Jiřincová, Ota Janeček, Ladislav Kuklík, František Gross, Petr Samek, Vladimír Komárek, Jan Zrzavý, František Kupka, T. F. Šimon, Toyen a další).