Zdeněk Fink, primátor města Hradce Králové:
Filharmonie Hradec Králové. To již zdaleka není jen název hudebního tělesa.Královéhradecká Filharmonie se stala nedílnou součástí našeho města. A to nejen díky své vynikající profesní úrovni, nádherně opravené budově a kvalitě interpretů. Filharmonie naplňuje i rozměr tolik důležitý pro kulturní organizaci provinčního města. Jde o místo společenských akcí, významných návštěv představitelů jiných států, vernisáží. Zkrátka o důstojný prostor k setkávání podobně naladěných lidí. A to vše jí můžeme přičíst k dobru navíc nad rámec vynikající reprezentace našeho města a naší země. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na tom podílejí.

Gabriela Demeterová, houslová virtuoska:
Hradečtí filharmonici se vyšvihli na úroveň kvalitních symfonických orchestrů, dnes jistě patří k těm nejlepším u nás. Když objíždím republiku, je příjemné si zahrát s výbornými muzikanty. Hradecký orchestr může bezesporu aspirovat na špičkovou světovou úroveň.

Simona Houda-Šaturová, sopranistka, nositelka ceny Thálie 2001:
Moje spolupráce s Filharmonií Hradec Králové začala před nedávnem, ale už brzy jsem si k ní vybudovala velmi hezký vztah. Jen zřídkakde se mi vychází vstříc tak jako tady. Ráda se vracím do Hradce ke spolupráci s ní a z celého srdce nám všem přeji hudbymilovné posluchače a spoustu krásné muziky.

Dita Hradecká, Lidové noviny
31. října 2006:
Zatímco Česká filharmonie studuje skladbu normalizačního funkcionáře Ladislava Kubíka, dramaturgie hradeckého Hudebního se může směle měřit s progresivními evropskými orchestry. Všechny koncerty Hudebního fóra vysílá Český rozhlas D-dur nebo Vltava, na další projekty už se však vyplatí do Hradce Králové přijet.