Od dvou hodin bylo náměstím slyšet typický zvuk sprejů a vznikaly zajímavé amatérské i profesionální obrazy. František Adámek a Lukáš Weiss předvedli tzv. Freestyle Flatland na svých kolech BMX. Cílem pouličního jamu bylo oslovit mladé lidi a seznámit veřejnost s prací terénních sociálních pracovníků, tzv. streetworkerů. „Chceme netradičně oslovit mladé lidi a zajímavě informovat veřejnost o působení a aktivitách Terénního programu STREET. Jsme tu pro mladé lidi od 12 do 21 let ve chvílích, kdy si potřebují popovídat, poradit se nebo se něco dozvědět,“ informuje Eliška Suchánková, koordinátorka Terénního programu STREET, proč právě pouliční jam v centru města. Akci finančně podpořilo město Hradec Králové. Nad akcí převzal záštitu náměstek primátora Leoš Kučera. „Záštitu nad touto akcí rád přijímám a přeji vám jako organizátorům zdárný průběh akce a účastníkům setkání mnoho příjemných zážitků,“ napsal náměstek ve svém dopise.