Prostřednictvím informativních panelů a bohaté obrazové dokumentace provádí výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska návštěvníky sto dvaceti nejvýznamnějšími stavbami rodinného bydlení, které od druhé poloviny 19. století až do dneška vznikaly na českém území.