Autorovu medailérskou tvorbu tu mimo jiné zastupují díla z bronzu nebo mědi. Ze sádrových modelů tu jsou k vidění návrhy na pamětní mince tuzemských i světových osobností, obrazová tvorba tvoří průřez od šedesátých let po současnost. Vystaveno je tady na osmdesát prací.

„Životní soužití s tvůrčí osobností vyžaduje především velkou dávku tolerance, umění občas zavřít oči a mlčet. Zkrátka, jak řekl Jan Werich: „Jedeme dál močálem černým, kolem bílých skal." Když jsem se s mým mužem seznámila, věděla jsem, že to nebude lehké. Zvítězila však moje velká sympatie a obdiv k němu," řekla Tlustošova manželka Jiřina Francová, která po jeho boku žije přes padesát let.

Eva Ženíšková