Samson a Dalila je výpravná  francouzská opera Camilla Saint-Saënse inspirovaná příběhem ze Starého zákona o izraelském lidu, který touží po osvobození z područí Filištínů. Autor libreta, básník Ferdinand Lemaire, zveršoval příběh o Samsonovi a Dalile podle šestnácté kapitoly Knihy soudců.

Známý silák Samson, vůdce Hebrejců, zabije místodržícího v Gaze a tím vzbudí v celém nepřátelském vojsku panický strach. Filištínský velekněz boha Dagona využije nenávisti krásné Dalily vůči Samsonovi ve společném boji proti Hebrejcům. Dalila musí zjistit tajemství síly izraelského vůdce. Samson omámen půvaby krásné a vychytralé ženy prozradí své velké tajemství: jeho síla spočívá v dlouhých vlasech. Dalila odstřihne sedm pramenů vlasů a nepřemožitelný Samson je Filištíny oslepen a uvězněn. Když má v chrámu pokleknout před oltářem filištínského boha Dagona, prosí svého boha Jehovu o bývalou sílu, aby pomstil sebe a svůj lid. Zlomí nosné sloupy a hroutící se chrám navždy pohřbí jeho i Filištíny.

Vůdce vs. muž

Hlavními tématy jsou střety dvou národů a vnitřní boj Samsona mezi vůdcem (jeho předurčenou zodpovědností k národu) a mužem (jeho intimitou, touhou a vášní). Zotročení Hebrejci jsou charakterizováni přemýšlivou, složitější stavbou na rozdíl od pohanských Filištínů, u kterých převládá smyslnost, krutost a jednoduchost.

Romantická opera Samson a Dalila patří k nejhranějším dílům autora společně s komorním Karnevalem zvířat a symfonickou básní Tanec kostlivců.

Velkolepá podívaná

Slezské divadlo Opava uvedlo operu Samson a Dalila v obnovené premiéře teprve v loňském roce (poprvé ji mělo na repertoáru v šedesátých letech). Od té doby patří k divácky nejoblíbenějším titulům, a to nejen pro svůj sugestivní příběh a nádhernou hudbu, ale také velkolepost nastudování: výpravné kostýmy, bohatou scénu a nasvícení.

Dirigentem představení je šéf opery Slezského divadla Opava Damiano Binetti,  v titulních rolích alternují  Kim Kisun nebo Michal Vojta a Šárka Hrbáčková nebo Ilona Kaplová. Opera zazní v původním francouzském znění s českými titulky.