Během budování expozic muzea v Miletíně si jeho tvůrci uvědomili, jaký půvab mají opony z českých divadel a divadelních sálů. Soubor reprodukcí padesáti opon proto uspořádali do putovní výstavy (20 panelů) a nabídli ji pořadatelům festivalů, přehlídek a nejrůznějším kulturním zařízením. Výstavu měli vloni možnost zhlédnout například účastníci Jiráskova Hronova.

Divadelní opony jsou v mnoha případech svébytná umělecká díla. A pokud se do dnešních dnů zachovaly, mají nesporně svou hodnotu. Zachránit je a pečovat o ně nebylo, a ani dnes není, vždy jednoduché, zejména, když jsou jejich vlastníky občanská sdružení či spolky, které nemají dostatek finančních prostředků.

Chrudimské muzeum loutek, které najdete několik metrů od centrálního Resselova náměstí, je nyní v letní sezoně otevřené denně mimo pondělí od 9 do12 a od 13 do18 hodin. (zr)