Ve výpravné diaprojekci Martin Loew tentokrát představí oblast jižního Peru, odkud vzešla velkolepá říše slunečního boha. Byla však nemilosrdně převálcována španělskými dobyvateli. Navštívíme tehdejší sídelní město Cuzco i řadu zajímavých kamenných staveb v okolních horách, které jasně promlouvají o historii conquisty.

Nahlédneme i do života dnešních obyčejných lidí, kteří do úmoru obdělávají svá chudá políčka vysoko pod zasněženými štíty majestátních And. Celý večer bude autor provázet své barevné diapozitivy autentickými hudebními ukázkami a poutavým vyprávěním, ve kterém se s návštěvníky podělí o nejeden veselý cestovatelský zážitek.

„Oblast peruánských And mě uchvátila svou přírodní krásou prakticky na první pohled. Procházíte údolím hluboko zaříznutým mezi neuvěřitelně strmé, nepřístupné horské svahy, ale při pečlivějším pohledu objevíte fantastické kamenné terasy šplhající po těchto svazích kamsi k nebi. A vydáte-li se po těchto terasách vzhůru, tak až úplně nahoře, když už vzhledem k nadmořské výšce sotva popadáte dech, objevíte ruiny starého města.

Inkové totiž svá sídla s oblibou stavěli vysoko, na těžko přístupných horských výspách a skalách. Přitom byli mistři ve stavbě cest v tak obtížném terénu. Jejich architekti měli navíc příkladný cit pro soulad staveb s okolním prostředím a dokázali bravurně zasadit celá městečka do andské přírody takovým způsobem, jako by tam vyrostla sama. Zkrátka Inkové si své krajiny vážili a život v harmonii s okolním prostředím byl pro ně svým způsobem posvátný. Nejjasnější ukázkou této skutečnosti jsou světově proslulé zříceniny Machu Picchu na skalním ostrohu nad řekou Urubamba, jejichž posvátná krása se mi nesmazatelně vryla hluboko do paměti,“ dodává Martin Loew. (zr)